ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18-январь. 2019-жыл № 1. Эмгек-Талаа айылдык кенештин 2018-жылдын бюджетинин аткарылышы жана 2019- жылга карата бюджетти бекитүү жөнүндө

Shapka

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18-январь.  2019-жыл  № 1                                                                            Ак-Талаа

 

Эмгек-Талаа айылдык кенештин 2018-жылдын бюджетинин аткарылышы жана 2019- жылга карата бюджетти бекитүү жөнүндө

 

Эмгек-Талаа айылдык Кенешинин XXVII чакырылышында кезектеги XVII сессиясы, токтом кылат:

 

  1. 2018- жылдын айылдык Кенешинин бюджетинин аткарылышы канаттандырарлык деп табылсын.

2.1        Эмгек-Талаа айылдык Кенешинин 2019- жылга бюджетинин кирешелер бөлүгү боюнча 5976,8 мин сом, атайын эсеп-270,0 мин сом, жалпы баары 6246,8 мин сом чыгышалар бөлүгү баары  6246,8  мин сом,  өлчөмүндө смета бекитилсин.

Мунун ичинен кирешелер бөлүгү

  Көрсөткүчтүн аталышы сумма
1 Теңдештирилген грант 2199,8
2 Жергиликтүү кирешелер 3515,3
3 Атайын эсеп 270,0
4 Жайыт комитетинин кирешелери 261,7
  Жалпы баары             6246,8
Жергиликтүү кирешелер бөлүгү төмөндөгүдөй бекитилсин
  Мунун ичинен  
1 Агент төлөчүү п/налог 1551,0
2 Өз ыктыяры менен төлөөчү патент салыгы 4,5
3 Өз ыктыяры менен төлөөчү патент салыгы 76,0
4 Айыл чарба эмес жерден алынуучу салык 0,8
5 Транспорт салыгы 180,0
6 Огород салыгы 50,5
7 Үлүш салыгы 174,0
8 Айыл чарба эмес жер салыгы 1,5
9 Соода кылуудан алынуучу салык 1344,0
10 лицензия 30,0
11 Аренда ФПС 100,0
12 Таштанды чыгаруу жыйымы 3,0
13 Жайыт комитетинин кирешелери 261,7
  баары: 3777,0
  Атайын эсеп 270,0
  Теңдештирилген грант 2199,8
  Жалпы баары: 6246,8

 

2.2.             Эмгек-Талаа айыл өкмөтүнүн 2019 жылга карата каралган бюджеттин чыгыша бөлүгү —5976,8 мин сом, атайын эсеп-270,0 мин сом, баардыгы —6246,8  мин сом

Мунун ичинен жалпы айыл өкмөт боюнча

Эмгек-акыга-3026,6 мин сом, 22 (жыйырма эки) штаттык бирдик үчүн (АУП-14, библ-2, клуб-6)

Соц.фондго-460,1 мин сом

Иш сапарга-56,9 мин сом

Байланыш кызматына-37,5 мин. сом

Транспорттук чыгымга-123,9 мин. сом

Башка чыгымдарга-616,4 мин. сом

Медикамент-2,0 мин сом

Тамак аш үчүн-233,1 мин. сом

Ремонт үчүн-0 мин. сом

Чарбалык башка чыгымдар үчүн-273,8 мин. сом

Көмүр сатып алуу үчүн-709,5 мин. сом

э/энергияга-321,1 мин. сом

Негизги каражат-115,9 мин. сом (капиталдык ремонт-111,9 м. с, материалдык запастар-4,0 м с)

Атайын эсеп-270,0 мин. сом тамак аш сатып алуу үчүн

 

Башкаруу аппаратына баардыгы-3815,6 мин сом

Эмгек-акыга-2525,8 мин сом

Соц.фондго-373,7 мин. сом

Иш сапарга-50,0 мин. сом

Байланыш кызматына-15,5 мин. сом

Транспорттук чыгымга-123,9 мин. сом

Башка чыгымдарга-415,6 мин. сом

Чарбалык башка чыгымдар үчүн-152,1 мин. сом

Көмүр сатып алуу-13,5 мин сом

э/энергияга-145,5 мин. сом

Башкаруу аппаратынын штаты бекитилсин – 13 штат Ө 1 штат стат ө 14 штаттык бирдик.

 

Мадиният тармагына баардыгы-681,7 мин сом

Эмгек-акыга-500,8 мин сом,

Соц.фондго-86,4 мин. сом

Иш сапарга-6,9 мин. сом

Башка чыгымдар үчүн-17,6 мин. сом

Ремонт үчүн-0 мин сом

Чарбалык башка чыгымдар үчүн-66,0 мин. сом

э/энергияга-4,0 мин. сом

Маданият кызматкерлеринин штаты:  китепкана — 2 бирдик, клуб — 6 бирдик, баары — 8 штаттык бирдик менен бекитилсин

 

Билим берүү тармагына баардыгы-1566,3 мин сом,  мунун ичинен бюджет-1296,3 мин сом, атайын эсеп-270,0 мин сом

Байланыш кызматына-22,0 мин. сом

Медикамент-2,0 мин сом

Тамак аш үчүн-233,1 мин. сом

Башка чыгымдар үчүн-55,7 мин. сом

Комур сатып алуу үчүн-696,0 мин сом

э/энергияга-171,6 мин. сом

Негизги каражат-115,9 мин. сом

 

Атайын эсеп-270,0 мин сом тамак аш үчүн

Таберик балдар бакчасына -90,0 мин сом

Ак-Талаа-Келечеги балдар бакчасына-180,0 мин сом

 

Жайыт комитетинин сметасы-261,7 мин сом-78,5 мин сомө183,2 мин сом

22154900 статьяга  болгон чыгымдары үчүн-183200 сом

2.3                          Эмгек-Тлаа айыл өкмөтүнүн 2019-жалга кирешелер боюнча болжол-5975,7 мин сом суммасында, 2020 жылга-5944,2 мин сом суммасында жергиликтүү бюджетинин негизги көрсөткүчтөрүнүн болжолду жактырылсын

Мунун ичинен кирешелер бөлүгү

  Көрсөткүчтүн аталышы 2019ж. 2020ж
1 Теңдештирилген грант 2418,7 2628,7
2 Жергиликтүү кирешелер 3430,8 3228,3
3 Атайын эсеп 270,0 270,0
4 Жайыт комитетинин кирешелери 261,7 261,7
  Жалпы баары 6380,7 6388,7
Жергиликтүү кирешелер бөлүгү төмөндөгүдөй бекитилсин  
  Мунун ичинен    
1 Агент төлөчүү п/налог 2064,0 2608,0
2 Милдетүү түрдө төлөөчү патент салыгы 4,5 4,5
  Өз ыктыяры менен төлөөчү патент салыгы 76,0 76,0
3 Айыл чарба эмес жерден алынуучу салык 0,8 0,8
4 Транспорт салыгы 180,0 180,0
5 Огород салыгы 50,5 50,5
6 Үлүш салыгы 174,0 174,0
7 Айыл чарба эмес жер салыгы 1,5 1,5
8 Соода кылуудан алынуучу салык 746,0  
  лиценңия 30,0 30,0
9 Аренда ФПС 100,0 100,0
10 Таштанды чыгаруу жыйымы 3,0 3,0
11 Жайыт комитетинин кирешелери 261,7 261,7
  баары: 3692,0 3490,0
  Атайын эсеп 270,0 270,0
  Теңдештирилген грант 2418,7 2628,7
  Жалпы баары: 6380,7 6388,7

 

2.4              2020-жалга чыгышалар боюнча болжол- 6380,7 мин сом суммасында, 2021жылга- 6388,7  мин сом суммасында болжолду жактырылсын

 

  Аталышы 2019 2020
1 Башкаруу аппараты 4040,4 4048,4
2 Маданият тармагы 706,7 706,7
3 Билим берүү тармагы 1180,4 1180,4
4 Жайыт 183,2 183,2
5 Атайын эсеп б/бакча 270,0 270,0
  Жалпы баары 6380,7 6388,7

 

  1. Балдар бакчаларга ата-энелерден алынуучу төлөм ар бир айдын 5-чи числосунан кечиктирилбестен ошол ай үчүн толук төгүп туруу жана 25-50 баланы толук кабыл алуу бала бакча башчыларына (Д.Саралаева, Т.Конокбаев) милдеттендирилсин жана ата-энелерден чогулган взнос акча каражатты убагында төгүлбөсө чара көрүлсүн.
  2. Эмгек-Талаа айылдык Кенешинин кирешелердин торлору боюнча планды аткаруу салык боюнча башкы адис С.Нарынбаевге жана жер боюнча башкы адис К.Мукашовго милдеттендирилсин, ал эми планды аткарууга чара көрүү жана токтомдун аткарылышы финансы бөлүм башчы Г.Боогазиевадан талап кылынсын.
  3. Жайыт акыдан түшкөн киреше -261,7 мин сомдун 30% б.а. 78,5 мин сом айыл өкмөттүн кирешесине алынсын, ал эми. 183,2 сом 22154900 статьяга жайыт өзү пайдалансын.
  4. Бюджеттин жана атайын эсептин сметасын бекитип берүү  КР ФМ Нарын башкармалыгынан суралсын.

 

 

Эмгек-Талаа айылдык

кенешинин төрагасы                                                                   Т.Кожогелдиев

Добавить комментарий