ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26- январь 2018 жыл №1

Shapka

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26- январь 2018 жыл №1                                                                            Ак-Талаа айылы

Эмгек-Талаа айылдык Кенештин 2017-жылдын  бюджетинин аткарылышы жана

2018- жылга карата бюджетти бекитүү жөнүндө

 

Эмгек-Талаа айыл аймагынын айылдык Кенешинин XXVII чакырылышынын кезектеги  VIII сессиясы, токтом кылат:

  1. 2017- жылдын айылдык Кенешинин бюджетинин аткарылышы канаттандырарлык деп табылсын.

2.1        Эмгек-Талаа айылдык Кенешинин 2018- жылга бюджетинин кирешелер бөлүгү боюнча 5783,8 мин сом, атайын эсеп-180,0 мин сом, жалпы баары 5963,8 мин сом чыгышалар бөлүгү 5963,8 мин сом өлчөмүндө смета бекитилсин.

Мунун ичинен кирешелер бөлүгү

  Көрсөткүчтүн аталышы сумма
1 Теңдештирилген грант 3573,4
2 Жергиликтүү кирешелер 1948,7
3 Атайын эсеп 270,0
4 Жайыт комитетинин кирешелери 261,7
  Жалпы баары             6053,8
Жергиликтуу кирешелер бөлүгү төмөндөгүдөй бекитилсин
  Мунун ичинен  
1 Агент төлөчүү п/налог 1023,0
2 Өз ыктыяры менен төлөөчү патент салыгы 4,5
3 Өз ыктыяры менен төлөөчү патент салыгы 71,0
4 Айыл чарба эмес жерден алынуучу салык 0,8
5 Транспорт салыгы 180,0
6 Огород салыгы 50,5
7 Үлүш салыгы 174,0
8 Айыл чарба эмес жер салыгы 1,5
9 Соода кылуудан алынуучу салык 329,2
10 лицензия 30,0
11 Аренда ФПС 81,2
12 Таштанды чыгаруу жыйымы 3,0
13 Жайыт комитетинин кирешелери 261,7
  баары: 2210,1
  Атайын эсеп 270,0
  Теңдештирилген грант 3573,4
  Жалпы баары: 6053,8
     
     

2.2.             Эмгек-Талаа айыл өкмөтүнүн 2018 жылга карата каралган бюджеттин чыгыша бөлүгү —5783,8 мин сом, атайын эсеп-270,0 мин сом, баардыгы —6053,8 мин сом

Мунун ичинен жалпы айыл өкмөт боюнча

Эмгек-акыга-2497,7 мин сом, 22 (жыйырма эки) штаттык бирдик үчүн (АУП-14, библ-2, клуб-6)

Соц.фондго-382,0 мин сом

Иш сапарга-110,8мин сом

Байланыш кызматына-2,9 мин. сом

Транспорттук чыгымга-105,2 мин. сом

Башка чыгымдарга-611,8 мин. сом

Медикамент-2,0 мин сом

Тамак аш үчүн-242,8 мин. сом

Ремонт үчүн-13,5 мин. сом

Чарбалык башка чыгымдар үчүн-168,4 мин. сом

Көмүр сатып алуу үчүн-709,5 мин. сом

э/энергияга-288,5 мин. сом

Негизги каражат-648,7 мин. сом (капиталдык ремонт-618,7 м. с,материалдык запастар-30,0 м с)

Атайын эсеп-270,0 мин. сом тамак аш сатып алуу үчүн

Башкаруу аппаратына баардыгы-3584,7 мин сом

Эмгек-акыга-1984,0 мин сом

Соц.фондго-293,4 мин. сом

Иш сапарга-110,8 мин. сом

Байланыш кызматына-0 мин. сом

Транспорттук чыгымга-105,2 мин. сом

Башка чыгымдарга-335,6 мин. сом

Чарбалык башка чыгымдар үчүн-118,4 мин. сом

Көмүр сатып алуу-13,5 мин сом

э/энергияга-112,9 мин. сом

Негизги каражат-510,9 мин. сом

Башкаруу аппаратынын штаты бекитилсин – 13 штат + 1 штат стат = 14 штаттык бирдик.

Мадиният тармагына баардыгы-676,1 мин сом

Эмгек-акыга-513,7 мин сом,

Соц.фондго-88,6 мин. сом

Башка чыгымдар үчүн-14,5 мин. сом

Ремонт үчүн-13,5 мин сом

Чарбалык башка чыгымдар үчүн-8,6 мин. сом

э/энергияга-4,0 мин. сом

Негизги каражат-0,0 мин. сом

Маданият кызматкерлеринин штаты китепкана -2, клуб-6, баары- 8(сегиз) штаттык бирдик менен бекитилсин

Билим берүү тармагына баардыгы-1474,5 мин сом,  мунун ичинен бюджет-1294,5 мин сом, атайын эсеп-180,0 мин сом

Байланыш кызматына-2,9 мин. сом

Медикамент-2,0 мин сом

Тамак аш үчүн-242,8 мин. сом

Башка чыгымдар үчүн-41,4 мин. сом

Көмүр сатып алуу үчүн-696,0 мин сом

э/энергияга-171,6 мин. сом

Негизги каражат-137,8 мин. сом

Атайын эсеп-270,0 мин сом тамак аш үчүн

Таберик балдар бакчасына -90,0 мин сом

Ак-Талаа-Келечеги балдар бакчасына-180,0 мин сом

 

Жайыт комитетинин сметасы-261,7 мин сом

Айлык акы-78,6 мин сом

Соц фонд-13,6 мин сом

Иш сапар-20,0 мин сом

Транспорт үчүн-20,4 мин сом

Башка чарбалык чыгым-4,0 мин сом

Негизги каражат-125,1 мин сом (жол ондоого)

2.3              Эмгек-Тлаа айыл өкмөтүнүн 2019-жалга кирешелер боюнча болжол-5975,7 мин сом суммасында, 2020 жылга-5944,2 мин сом суммасында жергиликтүү бюджетинин негизги көрсөткүчтөрүнүн болжолду жактырылсын

Мунун ичинен кирешелер бөлүгү

  Көрсөткүчтүн аталышы 2019ж. 2020ж
1 Теңдештирилген грант 3462,5 3294,0
2 Жергиликтүү кирешелер 2071,5 2208,5
3 Атайын эсеп 270,0 270,0
4 Жайыт комитетинин кирешелери 261,7 261,7
  Жалпы баары 6065,7 6034,2
Жергиликтүү кирешелер бөлүгү төмөндөгүдөй бекитилсин  
  Мунун ичинен    
1 Агент төлөчү  п/налог 1108,0 1203,0
2 Милдетүү түрдө төлөөчү патент салыгы 4,5 4,5
  Өз ыктыяры менен төлөөчү патент салыгы 76,0 81,0
3 Айыл чарба эмес жерден алынуучу салык 0,8 0,8
4 Транспорт салыгы 180,0 180,0
5 Огород салыгы 50,5 50,5
6 Үлүш салыгы 174,0 174,0
7 Айыл чарба эмес жер салыгы 1,5 1,5
8 Соода кылуудан алынуучу салык 362,0 399,0
  лиценңия 30,0 30,0
9 Аренда ФПС 81,2 81,2
10 Таштанды чыгаруу жыйымы 3,0 3,0
11 Жайыт комитетинин кирешелери 261,7 261,7
  баары: 2333,2 2470,2
  Атайын эсеп 270,0 270,0
  Теңдештирилген грант 3462,5 3294
  Жалпы баары: 6065,7 6034,2

 

2.4  2019-жалга чыгышалар боюнча болжол- 5975,7 мин сом суммасында, 2020 жылга- 5944,2  мин сом суммасында болжолду жактырылсын

 

  Аталышы 2019 2020
1 Башкаруу аппараты 3590,0 3600,0
2 Маданият тармагы 660,0 660,0
3 Билим берүү тармагы 1554,0 1512,5
4 Жайыт 261,7 261,7
  Жалпы баары 6065,7 6034,2

 

  1. Балдар бакчаларга ата-энелерден алынуучу төлөм ар бир айдын 5-чи числосунан кечиктирилбестен ошол ай үчүн толук төгүп туруу жана 25-50 баланы толук кабыл алуу бала бакча башчыларына (Д.Саралаева, Т.Конокбаев) милдеттендирилсин жана ата-энелерден чогулган (взнос) акча каражатты убагында төгүлбөсө чара көрүлсүн.
  2. Эмгек-Талаа айылдык Кенешинин кирешелердин түрлөрү боюнча планды аткаруу салык боюнча башкы адис С.Нарынбаевге жана жер боюнча башкы адис К.Мукашовго милдеттендирилсин, ал эми планды аткарууга чара көрүү жана токтомдун аткарылышы финансы экономика бөлүмүнүн башчысы Г.Боогазиевадан талап кылынсын.
  3. Жайыт акыдан түшкөн киреше -261,7 мин сомду жайыт өзү пайдалансын.
  4. 01.09.2017-жылы айлык акы көбөйгөн,  бирок 2018-жылы тендештирилген  грантка  кирбей калгандыгына байланыштуу ст: 2111-533,0 мин сом,  ст: 2121-78,8 мин сом,  баары 611,8 мин сом кошумча суралсын.
  5. Бюджеттин жана атайын эсептин сметасын бекитип берүү  КР ФМ Нарын башкармалыгынан суралсын.
  1. Токтом айыл өкмөтүнүн аппаратынан каттоодон өткөрүлүп, narun-region.kg веб сайтына жарыялансын жана Кыргыз Республикасынын ченемдик актыларында белгиленген тартипте мамлекеттик реестрге киргизүү үчүн Нарын облустук юстиция башкармалыгына жөнөтүлсүн.

Эмгек-Талаа айыл аймагынын  айылдык

кенешинин төрагасы                                                                                Н.Абдырасулов

Комментирование запрещено