ТОКТОМ 29-июль 2021-ж.№1 Ак-Талаа айылы

ТОКТОМ

29-июль  2021-ж.№1                                                                                            Ак-Талаа айылы

“Нарын” өндүрүштүк ишканасы” жоопкерчилиги чектелген коомунун кубаттуулугу 100 МВт түзгөн Куланак ГЭСинин объектилеринин жана айыл чарба багытындагы жерлерди сугаруу үчүн арналган сугат тутумдарынын (мелиорация системаларынын) курулушуна бөлүнүүчү жер аянттарынын категорияларын которууга макулдук берүү жөнүндө Эмгек-Талаа айыл аймагынын айылдык кеңешинин XXVII чакырылышынын  XXV сессиясынын 27.01.2020-жылдагы №1 токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө

          “Нарын” өндүрүштүк ишканасы” жоопкерчилиги чектелген коомунун кубаттуулугу 100 МВт түзгөн Куланак ГЭСинин обьектилеринин  жана айыл чарба багытындагы жерлерди сугаруу үчүн арналган сугат тутумдарынын (мелиорация системаларынын)  курулушуна Нарын районунун Эмгек-Талаа айыл аймагына тийиштүү жер аянттары боюнча ушул эле айыл аймагынын 2020-жылдын 20-январындагы жалпы элдик чогулушунун чечиминин негизинде, Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 13-беренесине, “Жер участокторун которуу (трансформациялоо) жөнүндө” Кыргыз Республикасынын №145 мыйзамынын 7-беренесине, “Суу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 13-беренесине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 19-мартындагы №169 токтому менен бекитилген “Жер участокторун которуу (трансформациялоо) жөнүндө” убактылуу жобосуна таянып,          Эмгек-Талаа айыл аймагынын айылдык кеңешинин XXVIII чакырылышынын  V сессиясы. токтом кылат:

  1. Нарын районунун Эмгек-Талаа айыл аймагында жайгашкан, жалпы аянты 62,3 га мамлекеттик менчигиндеги жерлерди (42,4 га жайыт (контур №170-4га, №156-1га, №153-0,7га, №152-0,3га, №144-0,1 га, №140-2,4 га, №138-5,3га, №137-1,3 га, №136-0,5га, №1701-0,7га, №1700-9,2га, №139-0,2га, №1699-0,6га, №1696-0,6 га, №1695-1,7га, №1695-2,3 га, №1694-1,8га, №1693-0,7га, №1690-8,0га, №1683-1,2 га, №1659-0,2га, №86-0,2 га), 0,4 га токой аянттары (контур №1689-0,4га), 11,9 га дарактар-бадалдар (контур №170-1,5га, №157-1,0 га, №155-2,2 га, №153-0,4 га, №151-0,5 га, №150-0,5га, №150-0,5 га, №146-0,4 га, №1698-0,4 га, №1697-0,7 га, №1696-1,5 га, №1690-2,2 га, №1679-0,6га) 0,2га суу астында (контур №1696-0,1га, №1695-0,1 га) 7,4 га башка жерлер (контур №158-0,4 га, №154-0,1 га, №149-0,1 га, №148-0,2 га, №147-0,3га, №145-0,6га, №143-0,2 га, №143-0,1га, №172-0,2га, №1688-2,7га, №1687-0,1га, №1686-0,6га, №1685-0,5га, №1684-0,2га, №1682-0,7га, №1681-0,3га, №1680-0,1га) “Айыл чарба багытындагы жерлер” категориясынан, “Суу фондусунун жерлери” категориясына которууга макулдук берилсин.
  2. Нарын районунун Эмгек-Талаа айыл аймагында жайгашкан, жалпы аянты 62,56 га жерлерди, анын ичинен 56,54га мамлекеттик менчиктеги жерлерди (30,12га сугат айдоо(контур №303-6,9га, №266-11,22 га, №203-0,94га, №206-2,13га, №206-2,88га, №176-2,25га, №175-3,62га, №173-0,07га), 19,12га жайыт (контур №315-0,6га, №313-0,3га, №316-0,5га, №308-0,2га, №260-0,1га, №316-0,1га, №264-0,2га, №253-0,1га, №214-0,4га, №214-2,5га, №212-0,07га, №211-0,05га, №209-2,25га, №207-0,97га, №183-0,18 га, №178-0,44га, №177-2,66га, №171-1,4га, №170-6,1га), 6,7га дарак-бадалдар (контур №144-1,2га, №170-0,7га, №170-2,5га, №161-1га, №157-1,3га), 0,6га башка жерлер (контур №144-1,2 га, №170-0,7га, №170-2,5га, №161-1га, №157-1,3га) 0,6га башка жерлер (контур №160-0,6га)) жана ”Нарын”өндүрүштүк ишканасы” жоокерчилиги чектелген коомунун менчигиндеги 6,02 га сугат айдоо жерлерди (контур №206-3,84га, №206-0,74га, №206-1,09га,№175-0,35га)) “Айыл чарба багытындагы жерлер категориясынан, ”Өнөр жайынын, транспорттун, байланыштын, энергетиканын, коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер” категориясына которууга макулдук берилсин.
  3. Нарын районунун Эмгек-Талаа айыл аймагында жайгашкан, жалпы аянты №1435-1,5га Нарын дарыясы мамлекеттик менчигиндеги жерлерди “Суу фондусунун жерлери” категориясынан, “Өнөр жайынын, транспорттун, байланыштын, энергетиканын, коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер” категориясына которууга макулдук берилсин.
  4. Ушул токтомдун 1, 2, 3-пункттарында көрсөтүлгөн аянт 126,36га жердин категориясын которуунун негизи; “Нарын” өндүрүштүк ишканасы” жоопкерчилиги чектелген коомунун кубаттуулугу 100 МВт түзгөн Куланак ГЭСин жана сугат жер аянттарын 4650 гектардан 6769 гектарга жеткирүүгө жана эффективдүү эмес насостук станцияны жокко чыгарууга мүмкүнчүлүк жарата турган айыл чарба багытындагы жерлерди сугаруу үчүн арналган сугат тутумдарын (мелиорация системаларын) куруу.
  5. Ушул токтомду Нарын райондук мамлекеттик администрациясына сунуштоо иши Эмгек-Талаа айыл өкмөт башчысына милдеттендирилсин.
  6. Ушул токтом Эмгек-Талаа айыл өкмөтүнөн каттоодон өткөрүлүп, emgektalaa.naryn-region.kg веб-сайтына жарыялансын жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Нарын облусунун Юстиция башкармалыгына жөнөтүлсүн.

 

 

Эмгек-Талаа айылдык

кенешинин төрагасы                                               Болотуулу Денисак

Комментирование запрещено